Historie, herdenkingsdag geweldslachtoffers

VVRS ADS VOVK

In Nederland zijn verschillende lotgenotengroepen voor nabestaanden van vermoorde slachtoffers. De drie bekendste zijn: stichting Aandacht Doet Spreken (ADS), Vereniging voor Veiligheid, Respect en Solidariteit (VVRS) en Vereniging Ouders van een Vermoord Kind (VOVK).

Het lint met namen is voor het eerst gebruikt op 14 januari 2000. (zie ook " Lint met namen"). In 2001 werd in Leeuwarden voor het eerst door de Friese stichting Sinleas Geweld, Groningen Veilig en de VOVK een Dag Tegen Geweld gehouden. Als afsluiting van de Week Tegen Geweld in september. In 2002 werd deze dag op twee plaatsen gehouden, Groningen en Den Haag. Evaluatie leerde dat het gevoel van saamhorigheid groter was als zo’n dag op één plaats werd gehouden. In 2005 werd de Dag Tegen Geweld georganiseerd op 5 mei in Delfzijl. De opkomst viel nogal tegen. Een poging om datzelfde jaar nog een dag te organiseren in september mislukte.

In 2006 werd het thema ‘Dag Tegen Geweld’ gewijzigd in ‘Samen Herdenken’. Op 9 september werd in Heibloem de eerste Landelijke dag voor Samenzijn en Herdenkenslachtoffers geweldsmisdrijven gehouden.

In 2007 werd de aanduiding ‘Dag Herdenken Geweldslachtoffers’ definitief gekozen voor de zaterdag van week 38. Dat was op 20 september in Enschede. De belangstelling van de lokale en landelijke overheid begon zichtbaar te worden. In Enschede werd de dag bijgewoond door de loco-burgemeester, de commissaris van politie en een vertegenwoordiger van het ministerie van justitie.

Het jaar 2008 bracht een sprong voorwaarts. Dat jaar werd de Dag Herdenken Geweldslachtoffers georganiseerd in Hoorn. De belangstelling voor de DHG stijgt, zowel bij nabestaanden als bij de overheid en de pers. Op 20 september 2008 kwamen ruim 700 nabestaanden en belangstellenden naar Hoorn. 500 meer dan het jaar daarvoor in Enschede. De daarop volgende jaren waren we bij de navolgende steden te gast:
19 september 2009, Breda
25 september  2010, Doetinchem
24 september 2011, de Wijk, gem. De Wolden
22 september, Den Haag

Al een aantal jaren wordt de herdenkingsdag serieus genomen door de politiek. Premier Rutte, staatssecretaris Teeven en vertegenwoordigers van vele politieke partijen, nemen deel aan de mars met het lint. Ook Hare Majesteit Koningin Beatrix heeft inmiddels twee maal de dag herdenken geweldslachtoffers bijgewoond.

Contact DHG

voor bestuursleden zie hier

Uw Donatie

Bankrekeningnummer:
455421226 
t.n.v. stichting DHG