Dag Herdenken Geweldslachtoffers

DTG Enschede
Dag Herdenken Geweldslachtoffers (DHG) wordt jaarlijks gehouden op de zaterdag van week 38 en
is een initiatief van de drie lotgenotenorganisaties:
Stichting Aandacht Doet Spreken (ADS),
Vereniging Ouders van een Vermoord Kind (VOVK) en
Vereniging Veiligheid Respect en Solidariteit (VVRS).

Dag Herdenken Geweldslachtoffers.

Een dag van samen herdenken, van troost met muziek, twee minuten stilte, om daarna een tocht te maken door stad of dorp met het lint. Zeven linten met een totale lengte van 400 meter wordt gedragen door alle nabestaanden, vrienden, genodigden en vrijwilligers. Elk jaar komen er weer namen bij, het lint wordt alsmaar langer en langer.

DHG 2017 wordt gehouden op 23 september in de Laurenskerk te Rotterdam.

Uitnodiging.

Geachte mevrouw/mijnheer,

Hiermee nodigen wij u namens Stichting Herdenken Geweldslachtoffers uit om samen met lotgenoten de Dag Herdenken Geweldslachtoffers, 2017 in de gemeente Rotterdam bij te wonen.

Op deze dag herdenken vele nabestaanden hun door geweld omgebrachte dierbare(n).

De bijeenkomst is zaterdag 23 september in de Laurenskerk te Rotterdam.
Grotekerkplein 27, 3011 GC Rotterdam

U bent daar vanaf 10.00 uur welkom.
Het programma begint om 11.00 uur en duurt tot 18.00 uur.

Het programma van deze dag is nog niet helemaal rond maar u kunt, net als voorgaande jaren, rekenen op een bijzondere en indrukwekkende dag. De locatie is werkelijk prachtig!

Zo kunt u luisteren naar toepasselijke muziek en voordrachten van nabestaanden.

Vanzelfsprekend lopen wij ook met het namenlint door het centrum van Rotterdam.

Net als vorig jaar tonen wij een PowerPoint presentatie waarbij de mooie foto’s van onze dierbaren worden getoond. Voor degenen  die nog geen (digitale) foto van hun dierbare hebben opgestuurd bieden wij u de gelegenheid om bij voorkeur een digitale foto te sturen naar Ron Sluijs, de secretaris van de FNG.

Mocht u de naam van uw dierbare op het namenlint graag vermeld zien laat u dit dan svp zeer tijdig (= uiterlijk 25 augustus a.s.) weten via het e-mailadres van de secretaris van de FNG.

Indien u een voordracht wilt doen (muzikaal, vertelling, of gedicht) laat het ons weten.
De werkgroep zal hieruit waarschijnlijk wel een keuze moeten maken waarbij degenen die voor het eerst iets willen voordragen als eerste aanbod komen.

Bijgaand treft u aan: het aanmeldformulier. Deze kunt u dowloaden en versturen.

Contact DHG

voor bestuursleden zie hier

Uw Donatie

Bankrekeningnummer:
455421226 
t.n.v. stichting DHG